menu

Tekst ter inspiratie 

   

Verwachting

Smeltwater uit de bergen, raak mij aan;
de sterren kenteren en de nieuwe maan
voorzegt de lente. Winterlang verstoken
van u, smeltwater aan de sneeuw ontloken,
wacht ik u, om in bloemen op te staan.

Ida Gerhardt

Download als pdf:

april 2018.pdf

Eerder verschenen teksten ter inspiratie vindt u in ons archief.